Adatkezelési tájékoztató

Ez a RoseShip Ltd. adatkezelési tájékoztatója. A cégszámunk 14267052. Ebben a dokumentumban a "mi", "bennünket", "részünkre" stb. a RoseShip Ltd-re vonatkozik.

A regisztrált címünk: No. 5 The Round House, Dormans Park Road, East Grinstead, United Kingdom RH19 2EN.

Az Adatkezelési tájékoztató eredeti, angol nyelvű változatát a Net Lawman által biztosított dokumentum adta; a felhasználás az ő engedélyükkel történik. Vitatott esetben a dokumentum angol nyelvű változata a mérvadó, amit itt talál: https://www.berkestimea.com/en/privacy-notice/ 

Bevezetés

Ez a tájékoztató leírja, hogy hogyan gyűjtünk, tárolunk, szállítunk és használunk személyes adatokat. Tájékoztatja Önt az adatvédelmi jogairól, és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt.

A törvény és e tájékoztató kontextusában "személyes adat" minden olyan információ, ami egyértelműen azonosítja Önt egyénként, vagy amelyet fel lehetne az Ön azonosítására használni más információval kombinálva. A személyes információval történő bármilyen cselekedetre "feldolgozás"-ként utalunk.

Ez a tájékoztató érvényes a weboldalunkon gyűjtött személyes adatokra, valamint a közösségi média platformjainkon és online kereskedelmi platformokon gyűjtött adatokra, beleérve a Facebookot és az Instagramot.

Az alábbiakban leírt kivételektől eltekintve, nem osztunk meg, vagy adunk el vagy fedünk fel harmadik fél számára semmilyen weboldalunkon gyűjtött információt.

Az általunk feldolgozott személyes adatok

1. Hogyan gyűjtünk személyes adatokat

Az Önről általunk gyűjtött információ a következő információkat foglalja magába:

 • amelyeket közvetlenül megadott nekünk;
 • amelyeket harmadik fél adatbázisaiból és szolgáltatásnyújtóktól gyűjtünk;
 • amit annak eredményeként kapunk, hogy monitorozzuk azt, hogy hogyan használja a weboldalunkat vagy a szolgáltatásainkat.

2. Az általunk közvetlenül gyűjtött személyes adatok típusa

Amikor használja a weboldalunkat, a szolgáltatásainkat, vagy vásárol tőlünk, például amikor fiókot létesít a weboldalunkon, arra kérjük, hogy adja meg személyes adatait. Ezeket a következőképpen lehet kategorizálni:

 • személyes azonosítók, mint például a keresztneve(i) és a vezetékneve(i), a címe és a születési ideje
 • kontaktinformáció, például az e-mailcíme, telefonszáma, és a postacíme számlázáshoz, szállításhoz és kommunikációhoz
 • a fiókjával kapcsolatos információ, például a felhasználóneve és a jelszava
 • fizetési információ, mint pl. a bankkártyájának vagy a hitelkártyájának a száma és lejárati ideje, és a bankszámla-adatai
 • a közöttünk folyó kommunikáció feljegyzései, beleértve a honlapunkon, e-mail-üzenetekben és telefonon folytatott kommunikációt
 • marketing preferenciák, amelyek elmondják nekünk, milyen típusú marketinget szeretne kapni

3. Az általunk harmadik féltől gyűjtött személyes adatok

Az Ön által számunkra közvetlenül megadott információ egy részét megerősítjük más forrásokból is. Hozzá is adunk az Önről rendelkezésünkre álló információhoz, néha azért, hogy ne legyen szükséges Önnek megadnia az információt, néha azért, hogy fel tudjuk mérni az Ön által nyújtott szolgáltatás színvonalát.

Az általunk gyűjtött kiegészítő információk a következő kategóriákba sorolhatók:

 • az Ön személyazonosságát megerősítő információ
 • üzleti információ, beleértve az üzleti nevét és címét, a vállalatának a számát (ha bejegyzett) és az ÁFA-számát (ha alkalmazható)
 • olyan információ, amely megerősíti az Ön kontaktinformációit
 • visszajelzések az Ön szolgáltatásairól más weboldalakon, amelyeken árusítja a szolgáltatásait
 • más felhasználók kéretlen panaszai

4. Azok a személyes adatai, amelyeket abból gyűjtünk, ahogy használja a szolgáltatásainkat

A weboldalunk használatával feldolgozzuk:

 • a felhasználónevét, jelszavát és más olyan információt, amit arra használ, hogy hozzáférjen a weboldalunkhoz és a szolgáltatásainkhoz
 • azt az információt, amelyekkel hozzájárul a közösségünkhöz, beleértve a visszajelzéseit
 • a felmérésekre, közvéleménykutatásokra adott válaszait
 • a weboldalunkhoz való hozzáféréshez és a szolgáltatásaink igénybevételéhez használt hardverről és szoftverről szóló technikai információ, beleértve az Ön IP-címét, a böngésző típusát és verzióját, és az eszközének az operációs rendszerét
 • a használatra vonatkozó információ, beleértve a szolgáltatásaink használatának gyakoriságát, azokat az oldalakat, amelyeket meglátogat, azt, hogy kap-e tőlünk üzeneteket és hogy válaszol-e ezekre az üzenetekre.
 • a tranzakciókra vonatkozó információk, amelyek tartalmazzák az Ön által megvásárolt termékek vagy szolgáltatások részleteit, valamint e szolgáltatásokra érkezett befizetéseket
 • az Ön preferenciái a marketingüzeneteinkre vonatkozóan, azt, hogy hogyan kíván velünk kommunikálni, valamint a szolgáltatásunk használatával kapcsolatos válaszainkat és cselekedeteinket.

5. Az aggregált információ felhasználása

Bármilyen célból összesíthetünk névtelen információkat, mint pl. statisztikai vagy demográfiai adatok. Névtelen (anonim) információk azok, amelyek nem azonosítják Önt egyénként. Aggregált információt nyerhetünk a személyes adataiból, de ezeket a törvény nem tekinti személyes adatnak, mivel nem fedi fel az Ön személyazonosságát.

Például összesíthetünk információt annak a felmérésére, hogy a weboldalunk egy bizonyos jellemzője hasznos-e.

Abban az esetben azonban, ha olyan módon kombináljuk vagy kötjük össze az összesített információt az Ön személyes adataival, hogy az bármilyen módon lehetővé teszi az Ön azonosítását, az így megkapott kombinált információt személyes adatnak tekintjük, és eme adatkezelési irányelvek szerint használjuk fel.

6. Különleges személyes adat

Különleges személyes adat az Ön rasszára vagy etnikumára vonatkozó adat, a vallási vagy filozófiai hiedelmeire vonatkozó adat, illetve minden adat a szexuális életével, szexuális orientációjával, politikai véleményével, szakszervezeti tagságával kapcsolatban, valamint minden egészségi adat, genetikai és biometriai adat.

Ide tartozhat a bűnügyi szabálysértéseire és a büntetett előéletére vonatkozó információt is.

Gyűjthetünk különleges személyes adatot Önről, amennyiben van jogi alapja ennek.

7. Ha nem biztosítja számunkra a személyes adatokat, amelyekre szükségünk van

Ahol a törvény alapján vagy a szerződésünk szerint szükségünk van személyes adataira, és nem biztosítja számunkra az adatokat, amelyeket kérünk, lehetséges, hogy emiatt nem tudjuk teljesíteni a szerződésünket.

Ebben az esetben nem tudjuk tovább biztosítani a szolgáltatásunkat az Ön számára. Ha ez történik, akkor értesíteni fogjuk erről a megfelelő időben.

A következő alapokon dolgozzuk fel az Önről szóló információt

A törvény alapján kötelességünk meghatározni, hogy hat meghatározott eset közül melyik alapján dolgozzunk fel különböző kategóriákba tartozó személyes adatait, és mindegyik kategória esetében értesítenünk kell Önt a felhasználás alapjáról.

Ha a feldolgozás alapja elveszti relevanciáját, azonnal megszüntetjük az adatainak a felhasználását.

Ha a feldolgozás alapja megváltozik, akkor - amennyiben a törvény előírja - informálni fogjuk Önt a változásról és bármilyen új jogcímről, ami alapján úgy határoztunk, hogy továbbra is feldolgozzuk az információt Önnel kapcsolatban.

8. Az Önnel kötött szerződésből fakadó kötelezettségek következtében feldolgozott információk

Amikor fiókot regisztrál a weboldalunkon, terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlünk, vagy más módon beleegyezik az általános felhasználási feltételeinkbe, szerződés keletkezik közöttünk.

Annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk az ebből a szerződésből származó kötelezettségeinket, fel kell dolgoznunk az információt, amit megad a számunkra. Ennek az információnak egy része személyes adat lehet.

A következők érdekében használhatjuk fel:

 • hogy igazoljuk személyazonosságát biztonsági okokból, amikor a szolgáltatásainkat használja.
 • termékeket adjunk el Önnek
 • szolgáltatást biztosítsunk az Ön számára
 • javaslatokat és tanácsot adjunk a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, és arról, hogy hogyan tudja a lehető legtöbbet kihozni a weboldalunk használata során

Ezeket az információkat azon az alapon dolgozzuk fel, hogy szerződés van közöttünk, vagy az Ön kérésére még azelőtt, hogy jogi szerződést létesítenénk.

Addig folytatjuk az információ feldolgozását, ameddig a köztünk lévő szerződés befejeződik, vagy bármelyik fél felbontja a szerződést a szerződés feltételeinek megfelelően.

9. Az Öntől kapott engedély alapján feldolgozott információ

Bizonyos tevékenységekkel akkor is engedélyt ad számunkra olyan információk feldolgozására, amelyek egy része személyes adat lehet, amikor nincs köztünk szerződéses kapcsolat. Ilyen tevékenységek például amikor a weboldalunkra látogat, vagy további információkat kér a tevékenységünkkel kapcsolatban, beleértve a termékeinket és a szolgáltatásainkat.

Amikor lehetséges, arra törekszünk, hogy kifejezett hozzájárulását megszerezzük ezeknek az információknak a felhasználására, például amikor arra kérjük, hogy a weboldalunk látogatásakor egyezzen bele a nem feltétlenül szükséges sütik használatába.

Ha kifejezett engedélyt adott a számunkra erre, akkor időről időre átadhatjuk a nevét és az elérhetőségét egyes kiválasztott üzlettársaknak, akik feltételezésünk szerint olyan szolgáltatásokat vagy termékeket biztosítanak, amelyeket hasznosnak találna.

Ezen az alapon addig folytatjuk az Önről szóló információ feldolgozását, amíg vissza nem vonja a beleegyezését, vagy ha ésszerűen feltételezhető, hogy a beleegyezése már nem létezik.

Bármikor visszavonhatja a beleegyezését a timea@berkestimea.com e-mailcímre írt levéllel. Azonban ha ezt teszi, akkor lehet, hogy nem tudja tovább használni a weboldalunkat vagy a szolgáltatásainkat.

Arra törekszünk, hogy megszerezzük és megtartsuk az információ feldolgozására vonatkozó engedélyét. Azonban, bár arra vonatkozó döntéseinkben figyelembe vesszük az engedélye visszavonását, hogy feldolgozzuk-e vagy sem az Ön személyes adatait, az engedély visszavonása nem feltétlenül eredményezi azt, hogy abbahagyjuk az adatai feldolgozását. A törvény engedélyt adhat arra, hogy a személyes adatait továbbra is feldolgozzuk, ha továbbra is létezik olyan másik alap, amire alapozva ezt megtehetjük. Például lehetséges, hogy törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, amikor ezt tesszük.

10. Jogos érdek miatt feldolgozott információ

Arra alapozva is feldolgozhatunk információt, hogy jogos érdek kötődik ahhoz, hogy ezt megtegyük, vagy az Ön, vagy a mi részünkről.

Ha erre alapozva dolgozunk fel információt, előtte minden esetben alaposan megfontoljuk, hogy

 • ugyanazt a célt el lehet-e érni más módszerrel
 • az adatok feldolgozása (vagy nem feldolgozása) okozhat-e Önnek kárt
 • Ön elvárná-e tőlünk, hogy az adatait feldolgozzuk, illetve hogy indokoltnak tartaná-e adatai feldolgozását

Például, feldolgozhatjuk adatait ezen az alapon abból a célból, hogy:

 • javítsuk szolgáltatásaink minőségét
 • feljegyzéseket vezessünk a szolgáltatásaink megfelelő és szükséges adminisztrációja céljából
 • az Öntől származó önkéntes kommunikációra adott válaszul, amikor azt gondoljuk, hogy választ vár tőlünk
 • szolgáltatásaink tisztességtelen felhasználásának megakadályozása érdekében
 • törvényes jogaink gyakorlása érdeklében, beleértve a csalás felismerését és megelőzését, és hogy a szellemi tulajdonunkat megvédjük
 • hogy biztosítsuk magunkat a szervezeti vagy üzleti kockázat esetére, vagy szakértő tanácsot szerezzünk ilyen esetek kezelésére
 • védjük az Ön érdekeit, amikor azt gondoljuk, hogy kötelességünk ezt megtenni

11. Törvényi kötelezettség miatt feldolgozott információ

Időnként azért kell az Önnel kapcsolatos információt feldolgoznunk, hogy törvényi kötelezettségünknek eleget tegyünk.

Például, kötelességünk lehet információt adni jogi hatóságoknak, ha kérik tőlünk, vagy ha megfelelő felhatalmazásuk van rá, például körözés vagy bírósági végzés.

Az így átadott információk tartalmazhatják az Ön személyes adatait.

12. Létfontosságú érdekek védelme érdekében feldolgozott információ

Azokban a helyzetekben, amikor a személyes információ feldolgozása szükséges ahhoz, hogy megmentsük valaki életét, ha az illető nem tud hozzájárulást adni, és ahol egyéb törvényi alap nem alkalmazható, feldolgozhatunk személyes információt létfontosságú érdekek védelme érdekében.

Például a személy védelme érdekében informálhatjuk a releváns szervezeteket, ha sérülékeny személlyel kapcsolatos aggodalmunk van.

Hogyan és mikor dolgozzuk fel az Ön személyes adatait

13. Nem osztjuk meg az Ön személyes adatait

Weboldalunkon gyűjtött információt nem osztjuk meg vagy nem fedjük fel harmadik fél számára.

14. Az Ön által biztosított információ

A weboldalunk lehetővé teszi az Ön számára, hogy információt tegyen közzé azzal a kilátással, hogy azt az információt más emberek elolvassák, másolják, letöltik vagy használják.

Például amikor véleményt oszt meg vagy üzenetet hagy a weboldalunkon, ésszerű módon feltételezzük, hogy ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az üzenetet mások láthassák. Az üzenete mellett szerepelhet a felhasználóneve, és az üzenete tartalmazhat olyan információt, ami személyes adat.

Egyéb példa lehet többek között:

 • egy fénykép megjelölése
 • egy másik látogató üzenete melletti ikonra kattintás, ami kifejezi az egyetértését, egyet nem értését vagy köszönetét


A személyes adata posztolása esetében Öntől függ, hogy az Ön által megfelelőnek tartott adatvédelmi szintről gondoskodjon minden olyan személy esetében, aki használhatja azt.

Nem használjuk kifejezetten ezt az információt, csak lehetővé tesszük, hogy látszódjon és megosztásra kerüljön.

Azonban tároljuk az információt, és fenntartjuk a jogot ahhoz, hogy a jövőben bármilyen módon felhasználjuk, ahogy jónak látjuk.

Biztosítunk Önnek egy nyilvános profiloldalt, amelynek az információját keresőmotor indexelheti vagy harmadik fél felhasználhatja. Az Ön által azon a profiloldalon adott információ nyilvánosság számára hozzáférhető lehet.

Ha az Önről szóló információ elérte a nyilvánosságot, onnantól kezdve nincs kontrollunk afelett, hogy bármely egyén vagy harmadik fél mit csinál vele. Az ő cselekedeteikért semmilyen felelősséget nem fogadunk el semmikor.

Amennyiben a kérése ésszerű, és nincs jogi alapunk arra, hogy megtartsuk, a belátásunktól függően hozzájárulhatunk, hogy az Ön kérésére az Ön által posztolt személyes adatot töröljük. Erre vonatkozó kérését a timea@berkestimea.com címen közölheti velünk.

15. Fizetéssel kapcsolatos információ

Fizetéssel kapcsolatos információhoz soha nem férünk hozzá sem a weboldalunkon keresztül, sem más módon. Az alkalmazottainknak és a szerződött partnereinknek soha nincs ehhez hozzáférése.

16. Állásokra jelentkezés és foglalkoztatás

Ha álláshirdetéssel kapcsolatban küld információt a számunkra, maximum három évig tarthatjuk meg, arra az esetre, ha későbbi időpontban szeretnénk Önnel felvenni a kapcsolatot.

Ha alkalmazásunkban áll, akkor időről időre gyűjtünk információt Önről és a munkájáról az alkalmazása egész időtartama során. Ezt az információt kizárólag az alkalmazásával kapcsolatos célokkal fogjuk felhasználni. A foglalkoztatási jogviszony megszűnése után hat évig őrizzük meg az Önre vonatkozó iratokat, utána megsemmisítjük vagy töröljük őket.

17. Harmadik féltől származó információ

Bár nem fedünk fel személyes adatot harmadik félnek (kivéve azokat az eseteket, amelyeket ismertetünk ebben a tájékoztatóban), időnként kapunk közvetetten az Ön személyes adataiból származó adatokat olyan harmadik féltől, akiknek a szolgáltatásait használjuk.

Semmilyen ilyen információból nem állapítható meg az Ön azonossága.

18. Honlapunkon hirdető harmadik fél

Előfordulhat, hogy harmadik felek hirdetnek a weboldalunkon. Ennek során ezek a partnerek, az ügynökeik vagy más velük dolgozó vállalatok használhatnak olyan technológiát, amely automatikusan gyűjt információt Önről, amikor a hirdetésük megjelenik a weboldalunkon.

Más technológiát is használhatnak, mint például sütiket vagy JavaScriptet, hogy a hirdetéseik tartalmát személyre szabhassák és mérjék a hirdetésük teljesítményét.

Ezeket a technológiákat vagy e felek által gyűjtött adatokat nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani. Ennek megfelelően ez az adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik e harmadik felek információkezelési gyakorlatára.

19. Felhasználók közötti vitás kérdések

Abban az esetben, ha vita merül fel Ön között és egy másik felhasználó között, megoszthatjuk az Ön alapvető személyes adatait, üzleti információit és kontaktinformációit a másik felhasználóval, ha ebbe Ön beleegyezik.

Dönthetünk úgy, hogy más információt is megosztunk, hogy lehetővé tegyük, hogy a vita rendeződjön bírósági eljárással vagy alternatív konfliktuskezelő módszerekkel.

20. Szolgáltatást nyújtók és üzleti partnerek

Megoszthatjuk a személyes adatait olyan vállalkozásokkal, amelyek szolgáltatást nyújtanak a számunkra, vagy üzleti partnereinkkel.

Például:

 • átadhatjuk a fizetéssel kapcsolatos információkat a fizetési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak, hogy befizetéseket fogadjon Öntől
 • alkalmazhatunk csalásmegelőző ügynökségeket és hitelreferencia-szolgáltatókat, hogy igazolják az Ön személyazonosságát, és átadhatjuk az Önre vonatkozó információkat, ha erősen gyanítjuk, hogy csalás történik a weboldalunkon.
 • átadhatjuk az Ön kontaktinformációit hirdetési ügynökségeknek, hogy a szolgáltatásainkat népszerűsítsék Önnek.

21. Ügyfelet hozzánk irányító partnerek

Ez olyan információ, amelyet Ön ad át számunkra mint kapcsolt vállalkozás vagy mint ügyfelet hozzánk irányító partner.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük az Ön által hozzánk irányított ügyfeleket, és hogy jutalékot biztosítsunk ilyen hozzánk irányításokért. Ez olyan információt is tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a jutalékot átutaljuk Önnek.

Ezt az információt nem használjuk más célra.

Vállaljuk, hogy az információ és a kapcsolatunkra vonatkozó feltételek titkosságát megőrizzük.

Azt várjuk minden kapcsolt vállalkozástól vagy partnertől, hogy ezt az eljárást viszonozza.

Automatizált rendszerek segítségével gyűjtött információk felhasználása

22. Sütik (Cookies)

A sütik kicsi szövegfájlok, amelyeket a webböngészője helyez el az Ön számítógépének a merevlemezén, amikor meglátogat egy azokat használó weboldalt. Lehetővé teszik, hogy egy weboldalon információt gyűjtsenek és tároljanak addig, amíg egy későbbi alkalommal szükség lesz a felhasználásukra.

Általában arra használatosak, hogy személyre szabott élményt nyújthassanak Önnek, amikor egy weboldalon böngészik, például lehetővé teszik, hogy a preferenciáira emlékezzen a rendszer.

Alapvető funkcionalitást is biztosítanak, például biztonság, hálózatkezelés és hozzáférhetőség; feljegyzik, hogy hogyan lép interakcióba a weboldallal, hogy a weboldal tulajdonosa megérthesse, hogy hogyan tudja javítani más látogatók számára a weboldal által nyújtott élményt, illetve hogy olyan hirdetéseket biztosítson Önnek, amelyek relevánsak a böngészési előzményei alapján.

Vannak olyan sütik, amelyek meghatározott ideig tartanak, például egy látogatás (munkamenet) végéig, egy napig, vagy amíg be nem csukja a böngészőjét. Mások határozatlan ideig tartanak, amíg nem törli őket.

A böngészője kell, hogy biztosítsa, hogy bármelyik sütit törölje, amelyiket szeretné. Azt is meg kell, hogy engedje, hogy a használatukat megakadályozza vagy korlátozza. A weboldala támogathat alkalmazást vagy segédprogramot, ami segít kezelni, hogy mely sütik működését akarja engedélyezni.

A törvény alapján kötelező, hogy explicit hozzájárulást adjon bármilyen olyan süti működéséhez, amelyek nem szigorúan a weboldal működéséhez szükségesek.

Amikor először látogatja meg a weboldalunkat, megkérdezzük Öntől, hogy szeretné-e, hogy sütiket használjunk. Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el őket, nem fogjuk használni a látogatása során, csak arra, hogy rögzítsük, hogy nem járult hozzá a használatukhoz semmilyen más célból.

Ha úgy dönt, hogy nem használ sütiket vagy megakadályozza a használatukat a böngészője beállításaiban, akkor lehet, hogy nem tudja majd a weboldalunk összes funkcióját használni.

A következő módon használjuk a sütiket:

 • annak nyomonkövetésére, hogy hogyan használja az oldalunkat.
 • annak rögzítésére, hogy látott-e bizonyos üzeneteket, amelyeket megjelenítünk a weboldalunkon
 • hogy bejelentkezve tartsuk a weboldalunkon
 • hogy rögzítsük a válaszait a weboldalunkon levő kérdőíveinkre és a felméréseinkre, mialatt kitölti őket
 • hogy rögzítsük az élő chatben a munkatársainkkal folytatott beszélgetést

23. A böngészési tevékenységéből származó személyes azonosítók

Rögzítjük a böngészője által a szerverünknek küldött kéréseket a weboldalunk oldalainak és egyéb tartalmának az elérésére.

Rögzítünk további információt, mint például a földrajzi helye, az internetszolgáltatója és az IP-címe. Az Ön által a weboldalunk böngészéséhez használt szoftverről kapcsolatos információt is rögzítjük, mint például a számítógép vagy az eszköz típusa vagy a kijelző felbontása.

Ezt az információt összesített formában arra használjuk, hogy felmérjük a weboldalaink népszerűségét, és hogy hogyan teljesítünk az Önnek való tartalomszolgáltatás során.

Egyéb olyan információval kombinálva, amelyeket az előző látogatásaiból tudunk Önről, ezek az adatok lehetségessé teszik, hogy azonosítsuk Önt, még akkor is, ha nincs bejelentkezve a weboldalunkra.

24. Remarketing

A remarketing során "nyomkövető technológiát", mint például sütit, webpoloskát (akciócímkeként vagy "egypixeles GIF-ként is ismert) helyeznek el, hogy nyomon kövessék, melyik oldalakat látogatja meg, és hogy releváns hirdetéseket biztosítsunk az Ön számára a szolgáltatásainkról, amikor másik weboldalt látogat meg.

A remarketing-technológia előnye, hogy hasznosabb és relevánsabb hirdetéseket biztosíthatunk Önnek, és nem ugyanazokat a hirdetéseket mutatjuk újra és újra, amelyeket már látott.

Időről időre használhatunk harmadik fél hirdetési szolgáltatót, hogy remarketing-szolgáltatást biztosítson számunkra. Ha hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nyomkövető technológiát alkalmazzunk, akkor találkozhat a termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló hirdetésekkel más oldalakon.

Nem adjuk át az Ön személyes adatait hirdetőknek vagy harmadik fél remarketing-szolgáltatóknak. Azonban, ha már tagja olyan weboldalnak, amely társult vállalkozása biztosít ilyen szolgáltatást, az a társult vállalkozás megismerheti az Ön weboldalunk használatával kapcsolatos preferenciáit.

Egyéb témák

25. Az Ön jogai

A törvény alapján el kell mondanunk Önnek a jogait és a kötelezettségeinket az Ön személyes adatainak a feldolgozásával és ellenőrzésével kapcsolatban.

Ezt most megtesszük, azzal, hogy azt kérjük Öntől, hogy olvassa el az adatkezeléssel kapcsolatos információt a következő oldalon: https://www.knowyourprivacyrights.org. Az európai adatvédelmi szabályokról itt olvashat magyar nyelven: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_hu.htm 

26. Szolgáltatásaink használata gyermekek által

Nem árusítunk gyermekeknek szóló terméket vagy szolgáltatást, és nem is reklámozunk gyermekeknek.

Ha Ön 18 évnél fiatalabb, akkor csak a szülő vagy a gondviselő beleegyezésével használhatja a weboldalunkat.

Weboldalunk minden felhasználójáról és látogatójáról gyűjtünk adatokat életkortól függetlenül, és valószínűnek tartjuk, hogy a felhasználók és látogatók némelyike gyerek.

27. A közöttünk küldött adatok titkosítása

Secure Sockets Layer (SSL) protokollokat használunk arra, hogy az identitásunkat igazoljuk a böngészője számára, és hogy kódoljuk az Ön által megadott adatokat.

Amikor információátadásra kerül sor közöttünk, ellenőrizheti, hogy SSL használatával történik. Lezárt lakat szimbólumot vagy más megbízható jelet keressen a böngészője URL-sávjában vagy eszközsorában.

28. Szolgáltatások biztosítása harmadik fél kommunikációs szoftverének használatával

Az Ön beleegyezésével harmadik fél által biztosított szoftverekkel kommunikálhatunk, mint például a Facebook (WhatsApp), az Apple (Facetime), a Microsoft (Skype) vagy Zoom.

Ezek a kommunikációs módszerek kódolással és egyéb technológiával biztosítják a személyes adatainak biztonságát. Ezeknek a szoftvereknek a szolgáltatói betartanak minden alkalmazható adatvédelmi jogszabályt, szabályzatot és előírást, beleértve a GDPR-t.

Ha aggodalma van egy bizonyos szoftver alkalmazásával kapcsolatban, kérjük, mondja el nekünk.

29. Az adatok az Egyesült Királyságon kívül kerülhetnek feldolgozásra

A weboldalunk tárhelye Magyarországon található.

Az Egyesült Királyságon kívüli országokból származó kiszervezett szolgáltatásokat is használhatunk időről időre, a vállalkozásunk más aspektusaiban.

Ennek alapján az Egyesült Királyságon belül vagy bárhol máshol megszerzett adatok feldolgozása az Egyesült Királyságon kívül is történhet.

Az Egyesült Királyságon kívülre kerülő adatok biztonságát a következő irányelvekkel biztosítjuk:

 • a feldolgozó ugyanabban a társaságban van, mint a vállalkozásunk vagy szervezetünk, és ugyanazokat a társasági szabályokat tartja magára kötelezőnek az adatfeldolgozással kapcsolatban.
 • az adatfeldolgozóval kötött szerződéseink adatvédelmi klauzúrái tartalmaznak a felügyelő hatóság által írt vagy elfogadott adatátadással kapcsolatos kikötéseket is.
 • betartjuk a felügyelő hatóság által elfogadott magatartási kódexet.
 • mind a mi szervezetünk, mind az adatfeldolgozó nyilvános társaságok, amelyek között vagy jogilag érvényes megegyezés vagy olyan adminisztratív intézkedések vannak érvényben, amelyeket felügyelő hatóság hagyott jóvá az Önnel kapcsolatos információ védelmével kapcsolatban.

30. A saját információja feletti kontroll

Fontos, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok, amelyek rendelkezésünkre állnak, pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, informáljon bennünket, ha személyes adatai megváltoznak.

Bármikor kérheti tőlünk, hogy informáljuk arról, hogy milyen személyes adataink vannak Önnel kapcsolatban.

Bármikor megnézheti vagy frissítheti a rendelkezésünkre álló Önnel kapcsolatos, személyesen azonosítható információt, ha belép a weboldalunkon a fiókjába.

Ha szeretné megszerezni a nem a weboldalunkon tárolt információk másolatát, kérjük, elérhetőségeinken forduljon hozzánk ezzel a kéréssel.

Amikor arra vonatkozó kérést kapunk, hogy személyes adatokhoz hozzáférjünk, szerkesszük vagy töröljük őket, akkor először ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy azonosítsuk a személyazonosságát, mielőtt hozzáférést biztosítunk, vagy bármilyen intézkedést hozunk. Ez fontos, hogy védjük az Ön információját.

Kérjük, legyen tudatában annak, hogy a törvény nem kötelez bennünket arra, hogy minden olyan információt a rendelkezésére bocsássunk, amelyeket Önről őrzünk, illetve annak is, hogy ha rendelkezésére bocsátjuk az információt, akkor a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben ennek költségei keletkeznek, a költségeket felszámítsuk Önnek. Amikor megkapjuk a kérését, informáljuk Önt arról, hogy mikorra várható, hogy az információt a rendelkezésére bocsátjuk, és hogy ennek várható-e költsége.

Ha azt kéri, hogy a személyesen beazonosítható adatait a weboldalunkról eltávolítsuk, kérjük, ezzel a kérésével forduljon hozzánk elérhetőségeinken.

Előfordulhat, hogy ez korlátozza az Ön számára biztosítható szolgáltatásunkat.

Emlékeztetjük arra, hogy a törvény szerint nem vagyunk kötelesek arra, hogy töröljük a személyes adatait, vagy abbahagyjuk a feldolgozásukat, csak azért, mert nem engedélyezi, hogy ezt tegyük. Az Ön hozzájárulása fontos annak eldöntésében, hogy feldolgozzuk-e vagy sem, ha van másik, törvény által biztosított alap arra, hogy feldolgozzuk az adatait, ezt megtehetjük erre alapozva.

31. A velünk való kommunikáció

Amikor kapcsolatba lép velünk, akár telefonon, akár a weboldalunkon vagy e-mailen, az Ön által megadott adatokat összegyűjtjük, azért, hogy az Ön által kért információt biztosítani tudjuk.

A kérését és a válaszunkat rögzítjük, hogy a tevékenységünk hatékonyságát növeljük.

Az üzenetével kapcsolatos személyesen azonosítható információt megtarthatjuk, mint például a nevét és emailcímét, hogy nyomon tudjuk követni az Önnel való kommunikációnkat a magas színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében.

32. Panasz

Ha nem elégedett az adatkezelési szabályzatunkkal, vagy ha panasza van, kérjük, mondja el nekünk.

Amikor panaszt kapunk, rögzítjük az Ön által megadott információt a hozzájárulása alapján. Ezt az információt a panasza megoldása érdekében használjuk fel.

Az a célunk, hogy minden olyan panaszt kivizsgáljunk, amelyek a felhasználók által létrehozott tartalmakra vonatkoznak. Azonban lehetséges, hogy ezt nem tudjuk azonnal, a panasz megérkezése után elvégezni. Ha úgy érezzük, hogy igazolt, vagy ha úgy gondoljuk, hogy a törvény megkívánja, akkor eltávolítjuk a kérdéses tartalmat a kivizsgálás tartamára.

A panasz nem biztos, hogy a tartalom eltávolításával fog járni. Végülis arról kell döntést hoznunk, hogy kinek a jogát akadályozzuk: az Önét, vagy annak a személyét, aki az Önt sértő tartalmat posztolta.

Ha úgy gondoljuk, hogy a panasza zaklató vagy alaptalan, nem fogunk róla levelezni Önnel.

Ha a panasza alapján ésszerű, hogy értesítsünk egy másik személyt, akkor dönthetünk úgy, hogy a panaszában foglalt információ egy részét átadjuk az illetőnek. Ezt a lehető legritkábban tesszük meg, de ez kizárólag a mi döntésünktől függ, hogy kiadunk-e információt, és ha igen, akkor milyen információt adunk ki.

Statisztikát is összeállíthatunk, ami ebből a forrásból származó információkon alapszik, de nem olyan módon, ami Ön vagy bárki más azonosítására alkalmas lenne.

Ha egy vitás kérdést nem sikerül rendezni, akkor reméljük, hogy beleegyezik abba, hogy megkíséreljük jóhiszeműen mediáció vagy egyeztető eljárás keretében rendezni.

Ha bármilyen módon elégedetlen azzal, ahogy az Ön személyes adatát feldolgozzuk, joga van panaszt tenni az Information Commissioner's Office-nál (ICO). Ezt itt teheti meg: https://ico.org.uk/make-a-complaint/. Azonban értékelnénk, ha lehetőséget biztosítana az aggodalma megbeszélésére, mielőtt az ICO-t megkeresi.

33. Az adatok megőrzésének időszaka

Az ebben az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt kivételektől eltekintve, az Ön személyes adatait csak addig tartjuk meg, amíg szükséges a számunkra:

 • hogy az Ön által kért szolgáltatásokat biztosítsuk az Ön számára
 • hogy más jogszabályoknak megfeleljünk, beleértve az adóhatóságunk által kért időtartamot
 • hogy bírósági keresetet vagy védelmet támogassunk.

34. A törvényeknek való megfelelés

Az adatkezelési tájékoztatónk megfelel az Egyesült Királyság törvényének, kifejezetten a 2018-as Adatvédelmi törvénynek (Data Protection Act 2018 (a "törvény") megfelelően tartalmazva az Európai Unió Általános Adatvédelmi Szabályzatát ("GDPR") és az elektronikus kommunikáció adatvédelmét biztosító szabályzatokat (Privacy and Electronic Communications Regulations, "PECR").

35. Eme adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata

Időről időre frissítjük adatkezelési tájékoztatónkat, ahogy szükséges.