Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)  Ezek az általános szerződési feltételek szerződésként működnek Ön és a RoseShip Ltd. között. (Ebben a dokumentumban a "mi" a RoseShip Ltd-re vonatkozik.) Azáltal, hogy a weboldalunkat látogatja, beleegyezik abba, hogy Önre nézve is kötelezőek ezek a feltételek.

Az Általános Szerződési Feltételek eredeti, angol nyelvű változatát a Net Lawman által biztosított dokumentum adta; a felhasználás az ő engedélyükkel történik. Az ÁSZF védi az Ön jogait és a mi jogainkat egyaránt. Vitatott esetben a dokumentum angol nyelvű változata a mérvadó, amit itt talál: https://www.berkestimea.com/en/terms-and-conditions2/

Cégünk a RoseShip Ltd, egy Angliában és Walesben regisztrált gazdasági társaság. A cégünk száma 14267052. Regisztrált irodánk címe: No. 5 The Round House, Dormans Park Road, East Grinstead, United Kingdom RH19 2EN.

Az Ön megjelölés bárkire vonatkozik, aki a weboldalunkat használja.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a megállapodást, és mentse el. Ha nem ért vele egyet, akkor kérjük, haladéktalanul hagyja el a weboldalunkat.

Ezekkel a feltételekkel használhatja a weboldalunkat

1. Definíciók

"Tartalom"

mindazt a szöveges, vizuális vagy hangzó tartalmat jelenti, amivel a honlapunkon találkozik. Beletartozhatnak többek között szövegek, képek, hangok, videók és animációk.

"Szellemi tulajdon "

az általunk birtokolt szellemi tulajdont jelenti, mindenféle típust, akár regisztrált vagy regisztrálható, akár nem, bármelyik országban, beleértve azt a bármilyen típusú szellemi tulajdont is, ami a mai napot követően jön létre; beleértve többek között a szabadalmakat, védjegyeket, nem regisztrált márkákat, terveket, szerzői jogokat, szoftvereket, domainneveket, felfedezéseket, alkotásokat és találmányokat, együttesen azokkal a jogokkal, amelyek ezekből származnak.

"A weboldalunk"

jelentése bármilyen, általunk működtetett vagy a tulajdonunkat képező weboldal vagy olyan szolgáltatás, amelyet mobil vagy fix elektronikus eszközökkel való hozzáférésre terveztek.

"Szolgáltatások"

a weboldalunk által biztosított szolgáltatásokat jelenti.

2. Gyerekek a weboldalunkon

2.1. Az Ön országában érvényes hozzájárulási korhatártól függetlenül fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek védve legyenek a nem megfelelő tartalmaktól. Az Ön gyermekeinek védelme érdekében meg kell, hogy ismerje az ezzel kapcsolatos szabályzatunkat, ami a következő:

2.2. Nem gyűjtünk általunk tudott módon személyes információt 16 évnél fiatalabb személyektől.

2.3. Bármilyen életkorú személy szabadon hozzáférhet weboldalunk bármelyik oldalához. Nem ellenőrizzük látogatóink személyazonosságát, és nem moderálunk tartalmat.

2.3. Az Ön által nevelt gyermekek esetében Ön biztosít hozzáférést a weboldalunkhoz a gyermekeinek, nem mi. Ezért az Ön feladata annak ellenőrzése, hogy azok a tartalmak, melyeket láthat a gyermeke, megfelelőek-e a számára.

2.4. A linkekkel kapcsolatban, kérjük, ellenőrizze azoknak az oldalaknak az adatvédelmi szabályzatát, amelyeket a gyermeke rendszeresen látogat, hogy meg tudjon győződni arról, hogy hogyan gyűjtenek és használnak fel információt.

2.5. Szűrőszoftverek is hasznosak lehetnek az Ön számára.

2.6. Elismeri azt, hogy nem vagyunk felelősek semmilyen olyan tartalomért, amelyet bárki az oldalunkon helyezett el és azokért a tartalmakért, amelyek az oldalunkról elérhető linkeken elérhetők.

2.7. Ön ezennel beleegyezik abba, hogy lemondjon bármilyen olyan követelésről, amellyel egyébként élhetne a tartalom életkornak való megfelelésével kapcsolatban, és biztosít bennünket bármilyen olyan igény ellen, amelyet az Ön nevelésében levő gyermekek érdekében támasztana bárki.

3. Szellemi tulajdon

Beleegyezik abba, hogy:

3.1. soha nem tesz semmi olyat, ami csökkenti vagy csökkentheti a szellemi tulajdonunk értékét vagy kétségbe vonná a rá vonatkozó tulajdonjogunkat.

3.2 mindenkor értesít bennünket, ha a szellemi tulajdonunk megsértésének bármilyen gyanúja felmerül;

3.3. amennyire az Ön számára általunk biztosított vagy hozzáférhetővé tett munkánkra vonatkozik, soha nem fogja:

3.3.1. a kódjának bármilyen részét lemásolni vagy megváltoztatni;

3.3.2. semmilyen olyan módon használni, amire ebben a megállapodásban nem számítunk;

3.3.3. hozzáférést biztosítani Önön, az e megállapodás szerint az engedély birtokosán kívül senkinek;

3.3.4. semmilyen módon nem biztosít róla információt más személyeknek vagy általánosságban.

3.4. csak olyan módon használja a szellemi tulajdonunkat, ahogy szándékunkban állt ebben a megállapodásban és érdekeinknek megfelelően.

4. Jognyilatkozat és a felelősség korlátozása

4.1. A törvény országonként eltér. Ez a szakasz olyan mértékben érvényes, amennyire az alkalmazható jogszabály megengedi.

4.2. Minden hallgatólagos feltételt, jótállást és körülményt kizárunk ebből a megállapodásból. Ha bármilyen igazságszolgáltatás esetében nem lehet egy adott hallgatólagos feltételt, jótállást vagy körülményt kizárni, akkor ennek az alszakasznak az érvényessége csak olyan mértékben csökkenhet, amennyire az feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az adott feltételt, garanciát vagy körülményt feloldják.

4.3. Kérem, vegye figyelembe, hogy a tartalom tartalmazhat technikai pontatlanságokat vagy nyomdahibákat. Ez elkerülhetetlen nagy weboldalak esetében. Hálásak lennénk, ha tudomásunkra hozná, ha ilyennel találkozik.

4.4. A weboldalunkon találhatók más oldalakra vezető linkek. Ezekre a weboldalakra semmilyen hatásunk vagy befolyásunk nincs. Elismeri és beleegyezik abba, hogy nem vagyunk semmilyen módon felelősek egyetlen ilyen linkelt weboldal tartalmáért sem, sem bármilyen veszteségért vagy kárért, ami abból ered, hogy bármelyik ilyen weboldalt használta, vagy bármelyik ilyen oldalon keresztül szolgáltatásokat vagy árukat vásárolt.

4.5. A berkestimea.com weboldal és a RoseShip Ltd. szolgáltatásai a jelenlegi állapotukban hozzáférhetőek. Nem állítjuk és nem garantáljuk, hogy a weboldalunk:

4.5.1. hasznos lesz az Ön számára;

4.5.2. megfelelő minőségű;

4.5.3. egy adott célra megfelelő;

4.5.4. elérhető vagy hozzáférhető megszakítás nélkül, vagy bármilyen hiba nélkül.

4.6. Nem állítjuk, hogy szakértő tudásunk van bármilyen témakörben. Nem ismerünk el semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget az Ön irányába, ami a mi oldalunkról az Ön által szerzett információból közvetlenül vagy közvetetten származik.

4.7. Nem ismerünk el semmiféle felelősséget harmadik fél weboldalunkon vagy az általunk biztosított szolgáltatásokon keresztül elhelyezett hirdetéseiért.

4.8. Nem vagyunk felelősek Ön felé semmilyen veszteség vagy kiadás miatt, ami

4.8.1. közvetlen vagy következményes veszteség, vagy

4.8.2. gazdasági veszteség, vagy egyéb veszteség, például a forgalom, nyereség, üzlet vagy jó üzleti hírnév vesztesége, akkor sem, ha az ilyen veszteség észszerűen előre látható volt, vagy tudtunk arról, hogy fennáll a veszélye.

4.9. Ez a szakasz (és az összes olyan szakasz, ami kizárja vagy korlátozza a felelősségünket) az igazgatóinkra, tisztviselőinkre, alkalmazottainkra, alvállalkozóinkra, ügynökeinkre és fiókvállalatainkra is vonatkozik (akik érvényt szerezhetnek ennek a kikötésnek a Szerződésekre vonatkozó jogszabályok alapján: Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999; csakúgy, mint saját magunkra.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Az adatvédelmi szabályzatunk erős és pontos. Teljes mértékben megfelel a 2018-as Adatvédelmi törvénynek. Az eredeti angol szöveg itt található: https://www.berkestimea.com/en/privacy-notice/  A magyar fordítását itt találja https://www.berkestimea.com/adatvedelmi-tajekoztato/ . Vitás kérdések esetében mindig az eredeti angol szöveg a mérvadó.

5.2. Ha ennek a megállapodásnak bármilyen feltételét vagy rendelkezését bármilyen jogszolgáltató semmisnek, érvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak tartja, akkor a kérdéses részt a következőképpen kezeljük: csak olyan mértékben lesz az adott rész megváltoztatva vagy csökkentve, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy az adott jogszolgáltató jogszabályai körébe kerüljön, és elkerüljük, hogy érvénytelen legyen. Az adott rész ebben a megváltoztatott vagy csökkentett formájában is kötelező érvényű lesz. Ennek megfelelően, mindegyik rendelkezést különválaszthatónak tekintünk, és ez a változás semmilyen hatást nem fog gyakorolni ennek a megállapodásnak egyetlen más rendelkezésére sem.

5.3. Nem jelent jogfeladást, ha bármelyik fél elmulasztja vagy késve gyakorolja bármelyik jogát, hatalmát vagy jogorvoslatát, és azt sem jelzi ez, hogy szándékában állna csökkenteni azt vagy bármelyik más jogot a jövőben.

5.4. A két fél közötti bármilyen kommunikációt személyesen kézbe adva kézbesítünk, vagy elsőosztályú postával adjuk fel, vagy e-mailen küldjük el.

Kézbesítettnek tekintjük:

személyes kézbeadással kézbesítés esetében: a kézbesítés napján;

ha postán küldjük el a megfelelő címre: a postázástól számított 72 órán belül;

ha arra az emailcímre küldjük el, amiről a fogadó fél az utolsó e-mailjét küldte: 24 órán belül, ha a feladóhoz nem érkezik értesítés arról, hogy az email kézbesítése sikertelen.

5.5. Ennek a megállapodásnak az érvényességét, összeállítását és végrehajtását Anglia és Wales törvényei szabályozzák, és Ön beleegyezik abba, hogy az ebből eredő bármilyen nézeteltérést kizárólag abban az országban tárgyalják.