Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák az Animea Translation & Counselling Kkt. (székhely: 1163 Budapest, Enikő utca 5., 4./10.), adószám: 22314703-2-42) képviseletében Berkes Tímea, mint szerző és szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Animea Translation & Counselling Kkt.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Enikő utca 5., 4./10.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: berkestimeaphd@gmail.com

Cégjegyzékszáma: Cg.01-03-025968

Adószáma: 22314703-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: +36204847508

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG (Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc; info@webnode.com)

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya alá esik a berkestimea.com webáruházában (https://www.berkestimea.com/webaruhaz/) leadott minden megrendelés.

1.3. A webáruházban a Berkes Tímea által írt e-könyv kapható, amely szerzői jogi védelem alatt áll. Az e-könyv megvásárlása saját használatra jogosítja fel a vásárlót. A vásárló nem jogosult mások számára sokszorosítani vagy elektronikus formában akár pénzért, akár ingyenesen hozzáférhetővé tenni a könyv tartalmát. Amennyiben ilyenről tudomást szerez, a könyv szerzője - annak fenntartásával, hogy elsősorban egyezség útján kívánja a jogi vitát megoldani - jogi lépéseket fog tenni az illegális sokszorosításban részt vevőkkel szemben.

     Adatkezelési szabályok


1.4. A berkestimea.com honlapon és a webáruházban érvényes adatkezelési szabályzat folyamatosan elérhető a következő linken: https://www.berkestimea.com/adatvedelmi-tajekoztato/

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.5. A webshopban megtalálható termékek e-könyvek; e jellegüknél fogva csak online vásárolhatók meg. A termékek feltüntetett ára 27% ÁFA-t tartamaz. Egyéb költség nem terheli a termékeket.

1.6. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A termékekhez az adott könyv címlapját jeleníti meg fotóként.

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.8. A webshopban a kiválasztott termékre kattintva a könyv leírását olvashatja az érdeklődő. A bevásárlókocsi ikonra kattintással egy virtuális bevásárlókocsiba kerül a termék. Ott van lehetőség a vásárolni kívánt darabszám beállítására. Ha meggondolja magát az érdeklődő, akkor itt tudja a terméket törölni a kosarából.

1.9. Ezt követően a Kifizetés gombra kattintva tudja a vásárló kitölteni az adatait, amelyek a rendelés teljesítéséhez szükségesek. Ezen az oldalon van lehetőség a rendelés részleteinek ellenőrzésére és szükség esetén javítására is. A Folytatás gombra kattintva a szállítási módot tudja jóváhagyni (kiválasztani) a vásárló; a termék jellegéből adódóan a szállítás e-mailben történik a vásárló által megadott e-mailcímre.

1.10. Ezt követően a fizetési lehetőségek jelennek meg:

banki átutalás a számlán szereplő számlaszámra.

1.11. A Folytatás gombra kattintva még egyszer lehetőség van a megrendelés adatainak ellenőrzésére, illetve megjegyzést is írhat a vásárló. A megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználási feltételeket, valamint az Adatvédelmi szabályzatot el kell fogadni. Amikor ez megtörtént, akkor tudja a vásárló a rendelést véglegesíteni.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

1.13. A honlapon elérhető könyv e-mailes megrendeléssel is megrendelhető, a következő e-mailcímen: berkestimeaphd@gmail.com. E-mailes megrendelés esetében kérjük, a darabszámot is tüntessék fel. Az e-mailen érkezett megrendelések feldolgozása a honlapon leadott megrendelésekkel azonos módon történik.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.14. A megrendelések feldolgozása legkésőbb a megrendelés beérkezését követő második munkanapon történik. A megrendelés megérkezése után kapja meg a megrendelő az átutaláshoz szükséges adatokat.

1.15. A szerződés teljesítése, a megrendelt e-könyv elküldése a vételár megérkezése után haladéktalanul, legkésőbb a vételár megérkezését követő munkanapon megtörténik.

Elállás joga

1.16. Az e-könyv jellegéből fakadóan a vásárló a megrendelési folyamat során, a megrendelés feldolgozásáig tud elállni a szerződéstől. Ha már megkapta az e-könyvet, akkor nem élhet a fizikai termékek esetében előírt 14 napos elállási, illetve szerződésvisszamondási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel (a könyv elküldésével) egyidejűleg megszűnik.

Garancia, jótállás

1.17. A könyv egészségügyi témájú. Viszont a könyvben írottak nem helyettesítik az orvosi kezelést, és nem írják felül az orvos által adott tanácsot, utasítást vagy információt. Ha kérdése van, kérdezze meg orvosát, vagy egy (ha lehetséges, egészségpszichológiában jártas) pszichológust, aki konkrét segítséget tud Önnek adni. Sem a könyv szerzője, sem a könyv kiadója nem vállal semmiféle felelősséget azok miatt a problémák miatt, amelyek a könyvben írtak félreértése vagy nem megfelelő alkalmazása miatt történnek.

Panaszkezelés

1.18. Panaszkezelésre e-mailen van lehetőség, a következő e-mailcímen: berkestimeaphd@gmail.com.

Vegyes rendelkezések

1.19. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság Illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2022. május 3.